1. <sup><i><tfoot><sub><button></button><bdo><div></div></bdo></sub></tfoot><bdo></bdo></i></sup><acronym><ins><acronym></acronym></ins></acronym>

       <bdo></bdo>

                服务热线:800-878-6308

                ENGLISH

                股票代码:300515

                您现在的位置:首页客服中心 > 联系我们

                    1. <sup><i><tfoot><sub><button></button><bdo><div></div></bdo></sub></tfoot><bdo></bdo></i></sup><acronym><ins><acronym></acronym></ins></acronym>

                     <bdo></bdo>

                              地址:湖南省长沙高新开发区桐梓坡西路558号 邮编: 410205

                              公司:0731-89863999

                              电话:0731-88812696 (整机销售)
                                0731-88812697/88760013 (配件销售)

                              传真:0731-88812695 (整机销售)
                                0731-89863978 (配件销售)

                              售后服务电话: 800-878-6308 / 0731-89863977

                              投拆电话:0731-89863939

                              证券部电话:0731-89864008
                              (夏令时:8:00-12:00 /13:30-17:30)(冬令时:8:00-12:00/ 13:00-17:00)

                              邮箱: sande@sandegroup.com